Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023 Za­pra­sza­my że­gla­rzy mo­to­ro­wod­nia­ków na zlo­ty-raj­dy po szla­kach wod­nych War­mii i Pomorza. W tym se­zo­nie od­bę­dą się 2 im­pre­zy, jed­na śród­lą­do­wa, dru­ga...
Rajd motorowodny Zalew Tour 2022 za nami!

Rajd motorowodny Zalew Tour 2022 za nami!

Rajd motorowodny Zalew Tour 2022 za nami! W dniach 12–15 sierp­nia 2022 roku mo­to­ro­wod­nia­cy z ca­łej Pol­ski po raz pierw­szy w hi­sto­rii po­łą­czy­li siły, by wspól­nie po­dzi­wiać wa­lo­ry Za­le­wu Wi­śla­ne­go...